Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łomińska-Płatek, Dominika; Anielak, Anna M.

Characteristic of fulvic acids extracted from the wastewater by different methods

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Właściwości kwasów fulwowych wyekstrahowanych ze ścieków za pomocą różnych metod
Seria/Czasopismo Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment Protection
Numeracja Vol. 21, no. 1
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 184-200
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 196-198
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1506-218X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Characteristic of fulvic acids extracted from the wastewater by different methods / Dominika Łomińska-Płatek, Anna M. Anielak // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe substancje humusowe, kwasy fulwowe, oczyszczalnia ścieków, ekstrakcja kwasów fulwowych, analiza elementarna, charakterystyka spektroskopowa

humic substances, fulvic acids, wastewater treatment plant, extraction of fulvic acids, elemental analysis, spectroscopic characteristics
Abstrakt
Kwasy fulwowe (KF) zostały wyekstrahowane ze ścieków z wykorzystaniem różnych metod ekstrakcji. Pierwsza metoda z użyciem wody amoniakalnej (NH4OH) natomiast druga oparta na procesie wymiany jonowej ... więcej

Fulvic acids (FAs) were isolated from the wastewater by two different extraction methods. The first one with ammonia water (NH4OH) and the second with an ion exchange using a hydrophobic ion exchanger ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 40
Impact Factor 0.804
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/