Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mikulski, Leszek

The structure of the optimal control in the problems of strength optimization of steel girders

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Struktura optymalnego sterowania w problemach optymalizacji wytrzymałościowej dźwigarów stalowych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 65, Iss. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 277-293
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 292
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2019-0060
Opis bibliograficzny
The structure of the optimal control in the problems of strength optimization of steel girders / Leszek Mikulski // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 65, Iss. 4, s. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe optimal control problems, necessary conditions, control variable inequality constraints, multipoint boundary-value problems, optimal switching structure
Abstrakt
The paper concerns a strength optimization of continuous beams with variable cross-section. The continuous beams are subjected to a dead weight and a useful load, the six (seven) combinations of loads ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/