Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46626)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21080)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maslak, M.; Pazdanowski, M.

Design using special steel sheet profiles – procedures developed within the framework of Grispe and Grispe Plus projects

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Projektowanie z użyciem specjalnie profilowanych arkuszy blach stalowych – procedury opracowane w ramach projektów Grispe i Grispe Plus
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 65, Iss. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 249-261
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 258
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2019-0058
Opis bibliograficzny
Design using special steel sheet profiles – procedures developed within the framework of Grispe and Grispe Plus projects / M. Maslak, M. Pazdanowski // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe thin-walled steel sheet profiles, amendments and additions to the standards, moment resistance, susceptibility to deformations, profile assemblies, embossments and/or identations, holes and/or perforation, interlocking planks
Abstrakt
New computational procedures developed within the framework of international research projects .,Grispe" and .,Grispe Plus" are briefly presented and characterised here. Considered algorithms pertain to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/