Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mielnik, Ryszard; Wróbel, Zofia

The use of renewable energy sources in the power supply systems of selected level crossings devices

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła ICLP 2018 : 34th International Conference on Lightning Protection, Rzeszow, Poland, 02-07 September 2018
Współtwórca źródła Institute of Electrical and Electronics Engineers [inst. sprawcza]
Miejsce wydania [Piscataway]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron [5]
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) [5]
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-5386-6635-7 (electronic)
978-1-5386-6634-0 (USB)
978-1-5386-6636-4 (PoD)
Nazwa konferencji 34th International Conference on Lightning Protection (ICLP 2018)
Miejsce konferencji Rzeszow, Poland
Data konferencji 2-7.09.2018
DOI 10.1109/ICLP.2018.8503402
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The use of renewable energy sources in the power supply systems of selected level crossings devices / Ryszard Mielnik, Zofia Wróbel // W: ICLP 2018 : 34th International Conference on Lightning Protection, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [442000] Elektroenergetyka
[442900] Energetyka o źródłach odnawialnych i inne rodzaje energetyki
[415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
[440000] Energetyka
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe photovoltaic power supply systems, rail-road crossings devices, lightning and surge protection for photovoltaic systems
Abstrakt
The problem of ensuring safe traffic of rail and road vehicles at rail-road level crossing is one of the most important issues of safe land communication. The article presents types of technologies that ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/