Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piekarski, Marian

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako forma realizacji doradztwa zawodowego w edukacji

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Intra-school Vocational Guidance System as a form of implementation of vocational counseling in education process
Seria/Czasopismo Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
Numeracja Vol. 32, No 4
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 45-64
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 63-64
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 2449-8521
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17951/j.2019.32.4.45-64
Opis bibliograficzny
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako forma realizacji doradztwa zawodowego w edukacji = Intra-school Vocational Guidance System as a form of implementation of vocational counseling in education ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, doradca zawodowy, nauczyciel

intra-school career guidance system, vocational advisor, teacher
Abstrakt Celem artykułu było zaprezentowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jako instrumentu, jakim powinna się posługiwać współczesna szkoła w prowadzeniu skutecznych i spójnych działań w zakresie doradztwa zawodowego.

The aim of the article was to present the intra-school career counseling system as a tool that the modern school should use for conducting effective and consistent actions in the field of career counseling.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina pedagogika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/