Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żyra, Joanna

Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej
Redaktor źródła Frączkiewicz-Wronka, Aldona
Współtwórca źródła Kantyka, Sławomir [współpr.]
Zrałek, Maria [współpr.]
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Data wydania 2007
Język polski
Zakres stron 91-106
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 106
ISBN 83-88278-81-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego / Joanna Żyra // W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka ; współpr. Sławomir Kantyka, Maria Zrałek ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polityka edukacyjna, prawo, regulacje UE, samorząd terytorialny, oświata, finanse

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/