Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sieja, Marek; Wach, Krzysztof

The use of evolutionary algorithms for optimization in the modern entrepreneurial economy: interdisciplinary perspective

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER
Numeracja Vol. 7, No. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 117-130
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 127-129
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2353-8821
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.15678/EBER.2019.070407
Opis bibliograficzny
The use of evolutionary algorithms for optimization in the modern entrepreneurial economy: interdisciplinary perspective / Marek Sieja, Krzysztof Wach // Entrepreneurial Business and Economics Review : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe evolutionary algorithms, genetic algorithms, computational techniques, optimization techniques, entrepreneurial economy
Abstrakt
Objective: The objective of the article is to present the concept of evolutionary algorithms and indicates the possibility of their implementation for the needs of the economy, especially the entrepreneurial ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP No. 913/P-DUN/2019 by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/