Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Matuszko, Dorota; Bartoszek, Krzysztof; Soroka, Jakub; Węglarczyk, Stanisław

Zmienność i zróżnicowanie usłonecznienia w Polsce w latach 1971-2018, na podstawie danych naziemnych i satelitarnych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Variability and diversification of sunshine duration in Poland in the years 1971-2018, on the basis of ground- and satellite-based data
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Współczesne problemy klimatu Polski
Redaktor źródła Chojnacka-Ożga, Longina; Lorenc, Halina
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Wydawnictwo według MEiN Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Seria Publikacji Naukowo-Badawczych IMGW–PIB
Typ nośnika online
Zakres stron 53-65
Oznaczenie ilustracji mapy, tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 63-64
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-64979-33-0
Nazwa konferencji Współczesne problemy klimatu Polski
Miejsce konferencji Warszawa, Polska
Data konferencji 6-7.06.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zmienność i zróżnicowanie usłonecznienia w Polsce w latach 1971-2018, na podstawie danych naziemnych i satelitarnych = Variability and diversification of sunshine duration in Poland in the years 1971-2018, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe usłonecznienie, pomiary naziemne, dane satelitarne, Polska

sunshine duration, ground-based measurements, satellite data, Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka zróżnicowania przestrzennego usłonecznienia w Polsce na podstawie danych naziemnych i satelitarnych. Publikacja jest też głosem w dyskusji na temat wątpliwości ... więcej

The aim of the study is to characterize the variability and spatial diversification of sunshine duration in Poland on the basis of ground- and satellite-based data. The study used ground-based data (SDU ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/