Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sykta, Izabela

Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ amerykańskich światowych wystaw na rozwój i planowanie miast na przykładzie Nowego Jorku i Chicago. Część I – badania wstępne

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Urban and architectural heritage, as well as the impact of American World Expos on city planning and development on example of New York and Chicago. Part I – initial studies
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 47
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 227-267
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 266-267
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2019.131177
Opis bibliograficzny
Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ amerykańskich światowych wystaw na rozwój i planowanie miast na przykładzie Nowego Jorku i Chicago. Część I – badania wstępne = Urban and ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[066819] Planowanie regionalne
[066800] Polityka ekonomiczna. Planowanie gospodarki narodowej
[060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe wystawy światowe, amerykańskie targi, rozwój miast, Nowy Jork, Chicago

worlds’ expos, american fairs, city development, New Jork, Chicago
Abstrakt
Znaczenie amerykańskich targów, w historii wystaw światowych, jak i historii planowania, urbanistyki, architektury i architektury krajobrazu jest nadzwyczajne. W artykule, stanowiącym pierwszą część ... więcej

The significance of American expos in the history of world’s fairs, as well as in the history of plan-ning, urban design, architecture and landscape architecture, is extraordinary. In the article, which ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/