Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łakomy, Katarzyna

Budownictwo willowe na terenie Katowic po roku 1914 (problemy konserwacji, modernizacji i kontekstu architektoniczno-krajobrazowego)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Villa architecture in Katowice after 1914 (problems of conservation, modernisation and the architectural and landscape context)
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 47
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 297-311
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys.
Bibliografia (na str.) 311
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2019.131180
Opis bibliograficzny
Budownictwo willowe na terenie Katowic po roku 1914 (problemy konserwacji, modernizacji i kontekstu architektoniczno-krajobrazowego) = Villa architecture in Katowice after 1914 (problems of conservation, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe dom jednorodzinny, krajobraz miejski, willa, Śląsk

single-family house, urban landscape, villa, Silesia region
Abstrakt
Budownictwo willowe po roku 1914 stanowi różnorodną i rozległą grupę obiektów. Brak systemu ich wartościowania powoduje, że ich analizy stanowią żmudny i złożony proces. Ich zasadność odnieść ... więcej

Villa architecture after 1914 comprises a diverse and extensive group of buildings. The lack of a system of valuating them leads to their analyses being a time-consuming and complex process. Their justification ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/