Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chmielewski, Wojciech Jan; Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Złowodzki, Maciej

O architekturze Zachodniej Ukrainy w aspekcie estetyczno-wrażeniowym nostalgii historycznej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy On the architecture of Western Ukraine in aesthetic-impressionist aspect of historical nostalgia
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 47
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 85-109
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 109
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2019.131168
Opis bibliograficzny
O architekturze Zachodniej Ukrainy w aspekcie estetyczno-wrażeniowym nostalgii historycznej = On the architecture of Western Ukraine in aesthetic-impressionist aspect of historical nostalgia / Wojciech ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe architektura zachodniej Ukrainy, architektura Pierwszej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, architektura Drugiej Rzeczypospolitej

architecture of western Ukrainne, architecture of the First Polish-Lithuanian Commonwealth, architecture of the Second Polish Republic
Abstrakt
Zachodnia Ukraina budzi u nas spory ładunek emocji o historycznym rodowodzie. Na tym terenie znajduje się wiele obiektów i założeń powstających od XIV stulecia, będących świadkami polskiej obecności ... więcej

Western Ukraine arouses a high emotional charge of historical origin. There are a number of buildings and complexes in this area created since the 14th century, that are the witnesses of the Polish presence ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/