Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22637)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Rudnicka, Karolina; Gatkowska, Justyna; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Jampílek, Josef

In vitro biosafety of pro-ecological chitosan-based hydrogels modified with natural substances

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Biomedical Materials Research. Part A
Numeracja Vol. 107, Iss. 11
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 2501-2511
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 2510-2511
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1552-4965
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/jbm.a.36756
Opis bibliograficzny
In vitro biosafety of pro-ecological chitosan-based hydrogels modified with natural substances / Bożena Tyliszczak, Anna Drabczyk, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Karolina Rudnicka, Justyna Gatkowska, Agnieszka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe AFM analysis, chitosan hydrogels, cytotoxicity assays, tensile strength, wound dressings
Abstrakt
Hydrogels belong to the group of materials with growing interest on the market of polymers. In this article, hydrogels based on Beetosan were obtained using ultraviolet (UV) radiation. Main component of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.525
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 (Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych)
Projekt spoza indeksu BPP Ministry of Education of the Czech Republic, grant/award number: LO1305
Slovak Research and Development Agency, grant/award numbers: APVV‐17‐0373, APVV‐17‐0318
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/