Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dyrcz, Jakub; Pashkevich, Anton

Analiza wykorzystania potencjału ładowności statków powietrznych operujących w regularnym ruchu lotniczym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of load capacity usage for aircrafts in regular airlines
Seria/Czasopismo Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska
Numeracja z. 125
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-12
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 11
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1230-9265
Uwagi Tyt. zeszytu: Badania infrastruktury i środków transportu z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i czynnika ludzkiego
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza wykorzystania potencjału ładowności statków powietrznych operujących w regularnym ruchu lotniczym / Jakub Dyrcz, Anton Pashkevich // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ładowność statków powietrznych, cargo lotnicze, bagaże

aircraft load capacity, air cargo, baggage
Abstrakt
Szybki rozwój rynku lotniczego w ciągu ostatnich lat oprócz pozytywnych zmian powoduje również pewne problemy organizacyjne związane między innymi z zatłoczeniem przestrzeni powietrznej, czy braku ... więcej

The rapid development of the air transport market in recent years, together with positive trends, brings also an amount of organizational problems related to, for example, strong congestion of airspace, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/