Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zima, K.; Biel, S.

The concept of method of detecting and analyzing construction defects in residential buildings

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Koncepcja metody wykrywania i analizy usterek budowlanych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 65, Iss. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 81-95
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 93
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2019-0048
Opis bibliograficzny
The concept of method of detecting and analyzing construction defects in residential buildings / K. Zima, S. Biel // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 65, Iss. 4, s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe construction defects, apartment acceptance, analysis of construction defects, Case Based Reasoning

usterki budowlane, odbiór mieszkań, analiza usterek budowlanych, wnioskowanie z przypadków
Abstrakt
The authors developed the definition of construction defect and fault and construction defect management based on Polish and foreign publications. In order to assist identification of faults and their ... więcej

Autorzy opracowali definicję wady, usterki budowlanej oraz zarządzania usterkami budowlanymi na podstawie krajowych i zagranicznych publikacji. W celu wspomagania identyfikacji usterek i ich analizy ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/