Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skrzyńska, Elżbieta

Biofuels and bioresources : laboratory handbook of selected analyses for Innovative Chemical Technologies

typ: książka

 

Współtwórca Czekaj, Izabela [red. nauk.]
Cracow University of Technology [inst. sprawcza]
Tytuł równoległy Biopaliwa i biosurowce : zbiór wybranych analiz laboratoryjnych dla Innowacyjnych Technologii Chemicznych
Miejsce wydania Cracow
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2018
Język angielski
Seria/Czasopismo Monografie Politechniki Krakowskiej. Inżynieria i Technologia Chemiczna = Monographs of Cracow University of Technology. Engineering and Chemical Technology
Seria główna Monografie Politechniki Krakowskiej = Monographs of Cracow University of Technology
Liczba stron 162
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 145-160
Bibliografia (liczba pozycji) 236
Oznaczenie streszczenia Summ., Rés., Streszcz.
ISBN 978-83-65991-01-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Biofuels and bioresources : laboratory handbook of selected analyses for Innovative Chemical Technologies = Biopaliwa i biosurowce : zbiór wybranych analiz laboratoryjnych dla Innowacyjnych Technologii ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biofuels, biomass energy, industrial chemistry, chemical engineering, use of biological energy, biomass, biogas, animal and vegetable oils as fuel

energia biomasy, chemia przemysłowa, inżynieria chemiczna, wykorzystanie energii biologicznej, biomasa, biogaz, oleje zwierzęce i roślinne jako paliwo
Abstrakt
The work is a compendium of laboratory methods enabling determination of key physical and chemical properties of almost all types of biomass and its components of significant technological importance. ... więcej

Praca stanowi kompendium metod laboratoryjnych umożliwiających określenie kluczowych właściwości fizycznych i chemicznych niemal wszystkich rodzajów biomasy i jej składników o istotnym znaczeniu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (monografia) 80
Liczba arkuszy 8.5
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Spis treści on-line przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Publikacja opracowana w ramach projektu POWR.03.03.00-00-M070/16
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/