Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Węc, Klaudia

Nibylandia Resocjalizacyjna, czyli opowieść o populizmie, scjentyzmie, pozoranctwie w krainie iluzji. Psychoanalityczne inspiracje Marka Konopczyńskiego

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Współczesne dylematy resocjalizacyjne : w stronę twórczej resocjalizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu
Redaktor źródła Ambrozik, Wiesław; Kieszkowska, Anna; Sawicki, Krzysztof
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Oficyna Wydawnicza Impuls
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 469-484
ISBN 978-83-8095-548-6
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Bibliogr. do całej książki s. 549-585
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Nibylandia Resocjalizacyjna, czyli opowieść o populizmie, scjentyzmie, pozoranctwie w krainie iluzji. Psychoanalityczne inspiracje Marka Konopczyńskiego / Klaudia Węc // W: Współczesne dylematy resocjalizacyjne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pedagogika, twórcza resocjalizacja, podmiot, dyskurs

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.4
Dyscyplina pedagogika
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/