Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mazur, Rafał; Piekarski, Maciej; Filipowski, Szymon

Rzeczywistość rozszerzona jako element partycypacji w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Augmented reality as a component of participation in shaping the architectural space
Seria/Czasopismo Architectus
Numeracja Nr 2 (58)
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 85-94
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 94
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2084-5227
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5277/arc190207
Opis bibliograficzny
Rzeczywistość rozszerzona jako element partycypacji w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej = Augmented reality as a component of participation in shaping the architectural space / Rafał Mazur, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rzeczywistość rozszerzona, partycypacja społeczna, architektura, proporcje, forma strukturalna

augmented reality, social participation, architecture, proportions, structural form
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę prezentowania projektów architektonicznych w celu umożliwienia poddania osądowi zewnętrznej formy budynków w szerokim kręgu interesariuszy. Narzędziami stosowanymi ... więcej

The article discusses the issue of presenting architectural designs in order to allow the external form of buildings to be judged by a wide range of stakeholders. The three-dimensional mock-ups, and since ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/