Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Rafał

Rola i powołanie uczonych – architekta i urbanisty

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Naukowcy : osobowość, rola, profesjonalizm
Redaktor źródła Żywczok, Alicja; Kitlińska-Król, Małgorzata
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Śląski w Katowicach
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Numer w serii 3833
ISSN serii 0208-6336
Zakres stron 83-96
Oznaczenie ilustracji il.
ISBN 978-83-226-3633-6 (wersja druk.)
978-83-226-3634-3 (wersja elektron.)
Uwagi Bibliogr. do całej książki s. 293-312
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rola i powołanie uczonych – architekta i urbanisty / Rafał Blazy // W: Naukowcy : osobowość, rola, profesjonalizm / red. nauk. Alicja Żywczok, Małgorzata Kitlińska-Król. – Katowice : Wydaw. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe edukacja architektoniczna, edukacja urbanistyczna, naukowcy, rola uczonego, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne
Abstrakt
Architektura i urbanistyka, są dziedzinami na pograniczu sztuki, estetyki i techniki. Z jednej strony da się je wyrazić określonymi parametrami, liczbami bądź twierdzeniami, z drugiej zaś strony ... więcej

Architecture and urban planning are fields on the borderline of art, aesthetics and technology. On the one hand, they can be expressed by specific parameters, numbers or statements, and on the other hand, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.7
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/