Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur

Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich

typ: książka

 

Współtwórca Polska Akademia Nauk. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi [inst. sprawcza]
Tytuł równoległy Influence of anthropogenic factors on changes of Carpathian stream channels
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN
Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi UR
Data wydania 2008
Język polski
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numer w serii 4
ISSN serii 1732-5587
Liczba stron 88
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 76-81
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji monografia
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich = Influence of anthropogenic factors on changes of Carpathian stream channels / Joanna Korpak, Kazimierz Krzemień, Artur Radecki-Pawlik ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe antropopresja w rzekach górskich, ewolucja koryt rzecznych, Karpaty

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 6.3

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Książka - całość
Książki /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/