Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jeleński, Tomasz; Rittner, Michalina

O narzędziach służących analizie potrzeb cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów architektonicznych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu On tools for analyzing the needs of foreigners preparing to undertake architectural studies
Tytuł źródła Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej
Redaktor źródła Lech-Kirstein, Danuta; Makuchowska, Marzena
Miejsce wydania Opole
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Opolski
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Język a Edukacja
Numer w serii 7
ISSN serii 2299-5528
Zakres stron 373-386
Bibliografia (na str.) 385-386
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-7395-857-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
O narzędziach służących analizie potrzeb cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów architektonicznych / Tomasz Jeleński, Michalina Rittner // W: Bariery i pomosty w glottodydaktyce ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe needs analysis, Polish as a foreign language, specialist language, architecture, CLIL
Abstrakt
The paper presents an analysis of the needs of foreign students who are preparing to start university architecture studies during the one-year course run at the International Center of Education at the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/