Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula

Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Durability of concrete according to the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix PN-B-06265:2018-10
Seria/Czasopismo Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Numeracja T. 63, Nr 1
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 12-17
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 17
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0473-7733
Uwagi Referat wygłoszony podczas XIII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, Jachranka, 23-25.10.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.15199/40.2020.1.3
Opis bibliograficzny
Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 = Durability of concrete according to the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe beton, trwałość, mrozoodporność

concrete, durability, frost resistance
Abstrakt
W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję ... więcej

Presently, the basic determinant for concrete quality constitutes not the compressive strength but its long-term durability in complicated environmental conditions and especially for the case of action ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/