Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wojenka, Michał; Bojęś-Białasik, Anna; Szyma, Marcin

Trzynastowieczna zabudowa murowana w Grodzisku koło Skały w świetle wyników najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Konwent Klarysek skalskich a dziedzictwo kulturowe i religijne bł. Salomei
Redaktor źródła Wojenka, Michał; Langner, Stanisław
Miejsce wydania Kielce
Wydawca Wydaw. Jedność
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Jedność
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 69-110
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-8144-250-3
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Bibliogr. do całej książki s. 209-239
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Trzynastowieczna zabudowa murowana w Grodzisku koło Skały w świetle wyników najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Wojenka, Anna Bojęś-Białasik, Marcin Szyma // W: Konwent ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Grodzisko, klasztor klarysek, badania, archeologia, architektura

Grodzisko, Poor Clares monastery, research, archaeology, architecture
Abstrakt
Praca prezentuje wyniki najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych na terenie Grodziska kolo Skały. Badania prowadzono przy zachowanej tutaj architekturze kościoła datowanego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.64
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/