Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rittner, Michalina

Kurs słownictwa specjalistycznego z historii sztuki dla grup na poziomie B i C

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Polish for special purposes (the History of Art) for B and C level groups
Tytuł źródła Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4
Redaktor źródła Kubicka, Emilia; Berend, Małgorzata; Rittner, Michalina
Miejsce wydania Toruń
Wydawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 161-173
Bibliografia (na str.) 172
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-231-3883-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kurs słownictwa specjalistycznego z historii sztuki dla grup na poziomie B i C / Michalina Rittner // W: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4 / pod red. Emilii Kubickiej, Małgorzaty ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [155119] Glottodydaktyka
[155100] Językoznawstwo stosowane
[150000] Językoznawstwo. Języki
Słowa kluczowe słownictwo specjalistyczne, historia sztuki, poziom B, poziom C, studia w języku polskim, studia artystyczne

vocabulary for special purposes, art history, B level, C level, studies in Polish, studies in art
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest kursowi słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii sztuki przeznaczonemu dla grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych (B i C) realizowanemu w Międzynarodowym Centrum ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.7

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/