Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rittner, Michalina

O trudnościach związanych z przyswajaniem słownictwa specjalistycznego przez cudzoziemców

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu On the difficulties related to the acquisition of specialist vocabulary by foreigners
Seria/Czasopismo Języki Obce w Szkole
Numeracja Nr 2
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 31-37
Bibliografia (na str.) 36-37
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0446-7965
Charakter pracy publikacja dydaktyczna
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
O trudnościach związanych z przyswajaniem słownictwa specjalistycznego przez cudzoziemców / Michalina Rittner // Języki Obce w Szkole [Dokument elektroniczny]. – 2018, Nr 2, s. 31-37. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [155119] Glottodydaktyka
[155100] Językoznawstwo stosowane
[150000] Językoznawstwo. Języki
Słowa kluczowe nauczanie języka polskiego jako obcego, słownictwo specjalistyczne, architektura, historia sztuki
Abstrakt W artykule przedstawiono niektóre trudności o charakterze językowym związane z uczeniem się słownictwa specjalistycznego. Znajdują się wśród nich: niezrozumienie czytanego tekstu, problemy z opanowaniem leksyki pochodzącej z języków innych niż polski, błędy interferencyjne.

The article presents the different types of language difficulties (such as reading comprehension, problems with learning borrowings, interference errors) that arise when teaching specialist vocabulary ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/