Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szeptyński, Paweł; Pęcherski, Ryszard B.

Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Proposition of a new yield criterion for orthotropic metal sheets accounting for asymmetry of elastic range
Seria/Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Numeracja R. 57, Nr 4
Data wydania 2012
Język polski
Zakres stron 243-250
Bibliografia (na str.) 249-250
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
ISSN 0035-9696
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Propozycja nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych z uwzględnieniem asymetrii zakresu sprężystego / Paweł Szeptyński, Ryszard B. Pęcherski // Rudy i Metale Nieżelazne. – 2012, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe blachy walcowane, anizotropia, asymetria zakresu sprężystego, kryterium plastyczności, hipotezy wytężenia

rolled metal sheets, anisotropy, strength‐differential effect, yield criterion, material effort hypothesis
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję nowego kryterium plastyczności dla blach ortotropowych wykazujących różnicę wytrzymałości przy rozciąganiu i ściskaniu. Nowe kryterium bazuje na energetycznym ... więcej

A new proposition of a yield criterion for orthotropic metal sheets exhibiting the strength‐differential effect is presented in the paper. New criterion is based on the energetic limit condition for ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP NN 501 1215 36 : projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
NN 507 2311 40 : projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/