Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Porzuczek, Jan

Assessment of the spatial distribution of moisture content in granular material using Electrical Impedance Tomography

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Selected papers from the 9th World Congress on Industrial Process Tomography
Redaktor źródła Soleimani, Manuchehr; Wondrak, Thomas; Tan, Chao
Miejsce wydania Basel
Wydawca MDPI
Wydawnictwo według MEiN MDPI
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 111-125
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 124-125
Bibliografia (liczba pozycji) 34
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-03928-249-4 PDF
978-3-03928-248-7 Pbk
Uwagi Inf. w źródle: This is a reprint of articles from the Special Issue published online in the open access journal Sensors (ISSN 1424-8220) in 2019 (available at: https://www.mdpi.com/journal/sensors/specialissues/WCIPT9)
Nazwa konferencji 9th World Congress on Industrial Process Tomography (WC-IPT-9)
Miejsce konferencji Bath
Data konferencji 2-6.09.2018
DOI 10.3390/books978-3-03928-249-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Assessment of the spatial distribution of moisture content in granular material using Electrical Impedance Tomography / Jan Porzuczek // W: Selected papers from the 9th World Congress on Industrial Process ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe drying process, Electrical Impedance Tomography, Impedance Spectroscopy, chokeberry, EIDORS
Abstrakt
This paper presents a method for on-line determination of the spatial distribution of the moisture content in granular material. It might be essential for monitoring and optimal control of e.g. drying ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/