Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Mucsi, Gábor; Halyag, Nóra Papné; Szabó, Roland; Mierzwiński, Dariusz; Louda, Petr

Mechanical properties of basalt fiber reinforced fly ash-based geopolymer composites

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo KnE Engineering
Data wydania 2020
Język angielski
Numeracja Vol. 2020
Typ nośnika online
Zakres stron 86-100
Oznaczenie ilustracji fot., tab.
Bibliografia (na str.) 98-100
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2518-6841
Nazwa konferencji RICON19 - REMINE International Conference on Valorization of Mining and Industrial Wastes into Construction Materials By Alkali-activation
Miejsce konferencji Covilhã, Portugal
Data konferencji 11-13.12.2019
DOI 10.18502/keg.v5i4.6800
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Mechanical properties of basalt fiber reinforced fly ash-based geopolymer composites / Kinga Korniejenko, Gábor Mucsi, Nóra Papné Halyag, Roland Szabó, Dariusz Mierzwiński, Petr Louda // KnE Engineering ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer, basalt fibre, composites, fire resistance
Abstrakt
This article analyses the influence of a short basalt fibre admixture on the mechanical properties of geopolymers, especially compressive strength. This preliminary research is the first step towards the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/