Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Derkowski, Wit; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław

Attempts to apply flexible adhesives in strengthening of bent RC beams with CFRP laminates

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Conference on Civil Engineering Infrastructure Based on Polymer Composites : 1st CECOM 2012 Conference, 22nd-23rd November 2012, Krakow, Poland : conference proceedings
Redaktor źródła Kotynia, Renata
Miejsce wydania Łódź
Wydawca Wydaw. Politechniki Łódzkiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Łódzka
Data wydania 2012
Język angielski
Zakres stron [13-14]
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-7283-514-7
Nazwa konferencji 1st Conference on Civil Engineering Infrastructure Based on Polymer Composities CECOM 2012
Miejsce konferencji Krakow, Poland
Data konferencji 22-23.11.2012
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Attempts to apply flexible adhesives in strengthening of bent RC beams with CFRP laminates / Wit Derkowski, Arkadiusz Kwiecień, Bogusław Zając // W: Conference on Civil Engineering Infrastructure Based ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe CFRP strengthening, innovative solution, polymer flexible adhesive, RC structures, stress concentration
Abstrakt
The Flexible Joint Method, developed at the Cracow University of Technology, uses PU polymers as adhesives in bonding of FRP composites to concrete structures. The traditional FRP strengthening system ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/