Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Falborski, T.; Kwiecień, A.; Strankowski, M.; Piszczyk, Ł.; Jankowski, R.

The influence of temperature on properties of the polymer flexible joint used for strengthening historical masonries

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Structural analysis of historical constructions : proceedings of the [8th] International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, 15-17 October 2012, Wroclaw, Poland. Vol. 3
Redaktor źródła Jasieńko, Jerzy
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Wydawnictwo według MEiN Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Data wydania 2012
Język angielski
Zakres stron 816-822
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-7125-219-8 (vol. 3)
978-83-7125-216-7 set (3 vols.)
Nazwa konferencji SAHC 2012 : 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions
Miejsce konferencji Wroclaw, Poland
Data konferencji 15-17.10.2012
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The influence of temperature on properties of the polymer flexible joint used for strengthening historical masonries / T. Falborski, A. Kwiecień, M. Strankowski, Ł. Piszczyk, R. Jankowski // W: Structural ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe DMA tests, elastomeric polymer composite, polymer flexible joint
Abstrakt
A new method of repairing damaged structures by filling the cracks with a specially prepared elastomeric polymer mass has been recently proposed. This new and innovative techniąue, known as the Flexible ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/