Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Juszczyk, M.

Analysis of labour efficiency supported by the ensembles of neural networks on the example of steel reinforcement works

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza wydajności pracy wspomagana zespołem sieci neuronowych na przykładzie robót zbrojarskich
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 97-111
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 108-109
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2020.131777
Opis bibliograficzny
Analysis of labour efficiency supported by the ensembles of neural networks on the example of steel reinforcement works / M. Juszczyk // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2020, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe labour efficiency, ensembles of neural networks, prediction, steel reinforcement works

wydajność pracy, zespoły sieci neuronowych, predykcja, roboty zbrojarskie
Abstrakt
This study presents an artificial intelligence technique based on ensemble of artificial neural networks for the purposes of analysis and prediction of labour productivity. The study focuses on the development ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/