Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Górszczyk, J.; Malicki, K.

Experimental investigation of loading frequency influence on a strength of asphalt interlayer bonding

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Eksperymentalne badania wpływu częstotliwości obciążeń cyklicznych na nośność połączeń warstw asfaltowych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 197-208
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 205-206
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2020.131783
Opis bibliograficzny
Experimental investigation of loading frequency influence on a strength of asphalt interlayer bonding / J. Górszczyk, K. Malicki // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe asphalt mixture, interlayer bonding, static shear strength, static and cycling loading, geosynthetic, geogrid, asphalt reinforcement geogrid, laboratory investigation

mieszanka mineralno-asfaltowa, związanie międzywarstwowe, wytrzymałość na ścinanie, obciążenia statyczne i cykliczne, geosyntetyk, geosiatki, zbrojenie warstw asfaltowych, badania laboratoryjne
Abstrakt
The article presents a new approach to testing the strength of asphalt interlayer bonding. Two loading methods were used: static load and cyclic load. Before carrying out static shear strength tests, the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/