Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szwed, Mirosław; Kozłowski, Rafał; Żukowski, Witold

Assessment of air quality in the south-western part of the Świętokrzyskie Mountains based on selected indicators

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Forests
Numeracja Vol. 11, Iss. 5
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 499
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 14-16
Bibliografia (liczba pozycji) 64
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1999-4907
Uwagi Section: Forest Ecology and Management
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/f11050499
Opis bibliograficzny
Assessment of air quality in the south-western part of the Świętokrzyskie Mountains based on selected indicators / Mirosław Szwed, Rafał Kozłowski, Witold Żukowski // Forests [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe air pollution, biomonitoring, trace elements, Scots pine needles, lichen Hypogymnia physodes
Abstrakt
This article presents the results of research on the air quality which was under the anthropogenic impact of the cement and lime industry in the Świętokrzyskie Mountains for many years. Research using ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.634
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/