Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leśniak, A.; Wieczorek, D.; Górka, M.

Costs of facade systems execution

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Koszty wykonania systemów elewacyjnych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 81-95
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 92-93
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2020.131776
Opis bibliograficzny
Costs of facade systems execution / A. Leśniak, D. Wieczorek, M. Górka // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 66, Iss. 1, s. 81-95 : tab., wykr. – Tryb dostępu: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe facade systems, cost estimation, statistical models, multiple regression, stepwise regression

systemy elewacyjne, oszacowanie kosztów, modele statystyczne, regresja wieloraka, regresja krokowa
Abstrakt
Cost estimation in the pre-design phase both for the contractor as well as the investor is an important aspect from the point of view of budget planning for a construction project. Constantly growing commercial ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/