Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Śliwa-Wieczorek, K.; Zając, B.; Kozik, T.

Tests of polymeric adhesive joints in aspect of their application in prefabricated timber structures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badania polimerowych złączy podatnych w aspekcie ich stosowania w prefabrykowanych konstrukcjach drewnianych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 113-125
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 121-122
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2020.131778
Opis bibliograficzny
Tests of polymeric adhesive joints in aspect of their application in prefabricated timber structures / K. Śliwa-Wieczorek, B. Zając, T. Kozik // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe flexibility, flexible joint, adhesive joint, deformation, shear stresses, normal stresses, distribution of stresses

podatność, złącze podatne, połączenie klejowe, odkształcenie, naprężenia ścinające, naprężenia normalne, dystrybucja naprężeń
Abstrakt
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.855
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/