Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, W.; Kowalik, M.

Comparison of technical condition of multi-family residential buildings of various ages

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Porównanie stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych o różnym wieku
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 55-67
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 65
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2020.131774
Opis bibliograficzny
Comparison of technical condition of multi-family residential buildings of various ages / W. Drozd, M. Kowalik // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 66, Iss. 1, s. 55-67 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe multi-family residential buildings, ages of building, technical condition

budynki mieszkalne wielorodzinne, wiek budynku, stan techniczny
Abstrakt
The article discusses the technical condition of buildings. An attempt was made to compare the technical condition and the degree of technical wear of two multi-family residential buildings erected at ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/