Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bieniasz, Lesław; Suski, Leszek

Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part II. Equations for non-stationary diffusion controlled second order electrochemical process: Red+A⇌Ox1+Ox2+ne

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Chemistry
Numeracja Vol. 57, No 1-3
Data wydania 1983
Język angielski
Zakres stron 161-168
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 168
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0137-5083
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part II. Equations for non-stationary diffusion controlled second order electrochemical process: Red+A⇌Ox1+Ox2+ne / Lesław Bieniasz, Leszek ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe reaction, equations
Abstrakt Przedstawiono formalizm kinetyczny dla kontrolowanej dyfuzyjnie reakcji elektrochemicznej drugiego rzędu: Red+A⇌Ox1+Ox2+ne w warunkach dyfuzji półnieskończonej, liniowej. Otrzymano rozwiązania dla impulsów potencjostatycznych, amperostatycznych i dla woltametrii liniowej.

Kinetic formalism of the diffusion-controlled second order electrochemical reaction: Red+A⇌Ox1+Ox2+ne has been presented for conditions of linear semiinfinite diffusion. Equations for potentiostatic, amperostatic and linear-voltammetric pulses have been obtained.

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work has been sponsored by 03.10 Research Crucial Project
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/