Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Suski, Leszek; Bieniasz, Lesław; Gil, Aleksander; Wyrwa, Jan

Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part I. Voltammetry of hydrogen on Pt electrodes in molten carbonates+solid matrix electrolytes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Chemistry
Numeracja Vol. 56, No 10-12
Data wydania 1982
Język angielski
Zakres stron 1465-1476
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 1476
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 0137-5083
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part I. Voltammetry of hydrogen on Pt electrodes in molten carbonates+solid matrix electrolytes / Leszek Suski, Lesław Bieniasz, Aleksander ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe matrix, voltammetry
Abstrakt
Wyznaczono krzywe woltametryczne dla procesów katodowych i anodowych z udziałem wodoru, zachodzących na elektrodach Pt w elektrolitach: stopione (Li2CO3+Na2CO3)+stałe (MgO lub LiAlO2), w temperaturze ... więcej

Voltammetric curves for cathodic and anodic processes with a participation of hydrogen, taking place on Pt electrodes in molten (Li2CO3+Na2CO3)+solid matrix (MgO or LiAlO2) electrolytes at 850 K, have ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work has been sponsored by 03.10 Crucial Research Program
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/