Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46535)
    Książki (7621)
    Artykuły i czasopisma (21038)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mróz, Katarzyna; Tekieli, Marcin; Hager, Izabela

Feasibility study of digital image correlation in determining strains in concrete exposed to fire

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 13, Iss. 11
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1-17
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 2516
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma13112516
Opis bibliograficzny
Feasibility study of digital image correlation in determining strains in concrete exposed to fire / Katarzyna Mróz, Marcin Tekieli, Izabela Hager // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe concrete, fire, concrete spalling, strain, digital image correlation
Abstrakt
Concrete is prone to spalling when exposed to fire. During fire tests, the strains of concrete elements are hard to identify, both from the fire-exposed face and the non-exposed face. This paper presents ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/