Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tajs-Zielińska, Katarzyna; Bochenek, Bogdan

CARMA—Cellular Automata with Refined Mesh Adaptation—The easy way of generation of structural topologies

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Applied Sciences
Numeracja Vol. 10, Iss. 11
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-22]
Liczba stron 22
Oznaczenia ref./art. 3691
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 21-22
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2076-3417
Uwagi This article belongs to the Section Mechanical Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/app10113691
Opis bibliograficzny
CARMA—Cellular Automata with Refined Mesh Adaptation—The easy way of generation of structural topologies / Katarzyna Tajs-Zielińska, Bogdan Bochenek // Applied Sciences [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe topology optimization, cellular automata, adaptive mesh refinement
Abstrakt
This paper is focused on the development of a Cellular Automata algorithm with the refined mesh adaptation technique and the implementation of this algorithm in topology optimization problems. Traditionally, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 2.679
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/