Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pasierb, Bernadetta; Nawrocki, Wiesław

Not only the 'Gold Train' – the 'Underground Town' of Riese (Poland) – the ambiguity of interpretation ERT and GPR methods

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archaeological Prospection
Numeracja Vol. 27, Iss. 4
Data wydania 2020
Data udostępnienia on-line 2020-05-25
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 361-375
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 373-375
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1099-0763
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/arp.1779
Opis bibliograficzny
Not only the 'Gold Train' – the 'Underground Town' of Riese (Poland) – the ambiguity of interpretation ERT and GPR methods / Bernadetta Pasierb, Wiesław Nawrocki // Archaeological Prospection [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [271951] Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
[275500] Geologia inżynierska
[042100] Archeologia
[383100] Technika pomiarowa i aparatura badawcza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w gospodarce wodnej
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
[040000] Nauki historyczne
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe 'Underground Town' – Riese, ambiguity of interpretation, archaeology, electrical resistivity tomography (ERT), geophysics, ground penetrating radar (GPR)
Abstrakt
This article presents the results of a geophysical survey conducted in the Sowie Mountains within the Walim commune (Poland) in order to verify the discovery of the 'Underground Town' of Riese. Project ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 2.569
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/