Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hrehorowicz-Gaber, Hanna

The effect of urban structures on the landscape of Lemko villages in the Polish Carpathians

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Lemki, Bojki, Guculi, Rusini – istoriâ, sučasnosc, materiâlna i duhovna kultura : z nagodi 100-ročnïci od snovanâ Ruskogo narodnogo prosvitnogo družtva i 65-ročnïci od snovanâ Filozofskogo fakulteta Univerziteta u Novim Sadze : zbornïk naukovih robotoh
Łemkowie, Bojkowie, [Huculi], Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i duchowa : z okazji setnej rocznicy powstania Rusińskiego Towarzystwa Oświatowego i sześćdziesiątej piątej rocznicy powstania Wydziału Filozoficznego w Nowym Sadzie : praca zbiorowa
Redaktor źródła Ramač, Ânko; Drozd, Roman
Współtwórca źródła Univerzitet u Novim Sadze. Filozofski fakultet [inst. sprawcza]
Akademia Pomorska w Słupsku [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Novi Sad, Słupsk
Wydawca Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Wydawnictwo według MEiN Akademia Pomorska w Słupsku
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika USB
Zakres stron 335-348
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 347-348
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-86-6065-578-5 (FF ; karton)
978-83-7467-313-6 (AR)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The effect of urban structures on the landscape of Lemko villages in the Polish Carpathians / Hanna Hrehorowicz-Gaber // W: Lemki, Bojki, Guculi, Rusini – istoriâ, sučasnosc, materiâlna i duhovna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Carpathian, Lemko region, landscape, cultural heritage, spatial plannning
Abstrakt
The progressive urbanization that is entering ever more expansively into mountainous rural areas is the result of many factors. The mountain areas on which the Lemko villages are located are more and more ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.3
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/