Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46602)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marzec, Magdalena E.; Wojtysiak, Dorota; Połtowicz, Katarzyna; Nowak, Joanna

ToF‐SIMS spectrometry to observe fatty acid profiles of breast tissues in broiler chicken subjected to varied vegetable oil diet

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Mass Spectrometry
Numeracja Vol. 55, Iss. 3
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-8]
Liczba stron 8
Oznaczenia ref./art. e4486
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 7-8
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1096-9888
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/jms.4486
Opis bibliograficzny
ToF‐SIMS spectrometry to observe fatty acid profiles of breast tissues in broiler chicken subjected to varied vegetable oil diet / Magdalena E. Marzec, Dorota Wojtysiak, Katarzyna Połtowicz, Joanna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fatty acids, nutrition, ToF-SIMS, mass spectrometry, muscular tissues, intramuscular fat
Abstrakt
This study is aimed to observe changes in fatty acid profiles by time of flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) in breast muscle tissues of broilers. Four different groups were identified. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/