Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Spórna-Kucab, Aneta; Wróbel, Natalia; Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Wybraniec, Sławomir

Separation of betacyanins from Iresine herbstii Hook. ex Lindl. leaves by high-speed countercurrent chromatography in a polar solvent system

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Chromatography A
Numeracja Vol. 1626
Data wydania 2020
Data udostępnienia on-line 2020-06-26
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-30]
Liczba stron 30
Oznaczenia ref./art. 461370
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-22
Bibliografia (liczba pozycji) 43
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0021-9673
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.​1016/​j.​chroma.​2020.​461370
Opis bibliograficzny
Separation of betacyanins from Iresine herbstii Hook. ex Lindl. leaves by high-speed countercurrent chromatography in a polar solvent system / Aneta Spórna-Kucab, Natalia Wróbel, Agnieszka Kumorkiewicz-Jamro, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Ama­ran­thaceae, be­ta­cyanins, HSCCC, Ire­sine herb­stii, iresinin
Abstrakt
Betacyanins, natural plant pigments, from Iresine herbstii Hook. ex Lindl. leaf extract were separated for the first time by high-speed countercurrent chromatography (HSCCC) in a highly polar solvent system ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.759
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/