Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hola, Emilia; Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Pilch, Maciej; Fiedor, Paweł; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna

New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol–ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo RSC Advances
Numeracja Vol. 10, Iss. 13
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7509-7522
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 7521-7522
Bibliografia (liczba pozycji) 39
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 2046-2069
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1039/c9ra10212d
Opis bibliograficzny
New, highly versatile bimolecular photoinitiating systems for free-radical, cationic and thiol–ene photopolymerization processes under low light intensity UV and visible LEDs for 3D printing application ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe photopolymerization, Cationic photoinitators, free-rdaical photoinitators, 3D printing
Abstrakt
1-Amino-4-methyl-naphthalene-2-carbonitrile derivatives are proposed for the role of photosensitizers of iodonium salt during the photopolymerization processes upon near UV-A and visible ranges. Remarkably, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.361
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt UMO-2012/07/D/ST5/02300 (Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów)
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the Foundation for Polish Science (Warsaw, Poland) TEAM TECH Project, Grant number TEAM TECH/ 2016-2/15 (POIR.04.04.00-00-204B/16-00) “Molecular Design, Synthesis and Application of Photoinitiator-Catalysts (PICs) for Photopolymerization Reactions”
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/