Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques; Ortyl, Joanna

Photoinitiator-catalyst systems based on meta-terphenyl derivatives as photosensitisers of iodonium and thianthrenium salts for visible photopolymerization in 3D printing processes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymer Chemistry
Numeracja Vol. 11, Iss. 28
Data wydania 2020
Data udostępnienia on-line 2020-06-18
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 4604-4621
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 77
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1759-9954
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1039/D0PY00597E
Opis bibliograficzny
Photoinitiator-catalyst systems based on meta-terphenyl derivatives as photosensitisers of iodonium and thianthrenium salts for visible photopolymerization in 3D printing processes / Wiktoria Tomal, Maciej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe photopolymerization, 3D printing, cationic photoinitators, free-radical photoinitators
Abstrakt
This work demonstrates a new versatile, efficient photoinitiating system based on 2-amino-4-phenyl-6-(4-phenylphenyl)benzene-1,3-dicarbonitrile and 2-amino-4-phenyl-6-[4-[(E)-styryl]phenyl]benzene-1,3-dicarbonitrile ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.582
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt UMO-2012/07/D/ST5/02300 (Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów)
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the Foundation for Polish Science (Warsaw, Poland) TEAM TECH Project, Grant number TEAM TECH/ 2016-2/15 (POIR.04.04.00-00-204B/16-00) “Molecular Design, Synthesis and Application of Photoinitiator-Catalysts (PICs) for Photopolymerization Reactions”
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/