Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Truty, Andrzej

Nieliniowa analiza MES współdziałania konstrukcji z podłożem z zastosowaniem sprężysto-plastycznych modeli gruntów kalibrowanych na bazie testów laboratoryjnych i polowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Nonlinear FEM analysis of soil-structure interaction problems using elastic-plastic constitutive models calibrated based on laboratory and in situ tests
Tytuł źródła Współczesne zagadnienia z inżynierii lądowej : prace naukowe doktorantów : praca zbiorowa
Redaktor źródła Pokorska-Silva, Iwona; Gromysz, Krzysztof
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2020
Język polski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Śląska
Numer w serii 837
Zakres stron 13-28
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 26-27
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-7880-696-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Nieliniowa analiza MES współdziałania konstrukcji z podłożem z zastosowaniem sprężysto-plastycznych modeli gruntów kalibrowanych na bazie testów laboratoryjnych i polowych / Andrzej Truty // W: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe podłoże gruntowe, analizy MES, model Hardening Soil (HS), HS-Brick, testy polowe DMT i CPTU

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.6
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/