Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czernik, Stanisław Janusz

Architektura i konstrukcja współczesnych wież i ścieżek widokowych w koronach drzew na wybranych przykładach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tłumacz Barnaś, Krzysztof
Tytuł równoległy Architecture and structural systems of contemporary towers and treetop observation walkways – selected examples
Seria/Czasopismo Architectus
Numeracja Nr 4 (60)
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-92
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 91
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2084-5227
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37190/arc190406
Opis bibliograficzny
Architektura i konstrukcja współczesnych wież i ścieżek widokowych w koronach drzew na wybranych przykładach = Architecture and structural systems of contemporary towers and treetop observation walkways ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wieża widokowa, ścieżka w koronach drzew, konstrukcja, struktura prętowa

lookout tower, path in the treetops, structure, bar structure
Abstrakt
W artykule na przykładzie budowli zrealizowanych na terenie Czech, Słowacji, Austrii i Polski przedstawiono ogólną charakterystykę wież i platform widokowych o konstrukcji prętowej powstałych w ... więcej

On the example of buildings constructed in the Czech Republic, Slovakia, Austria and Poland, the general characteristics of towers and viewing platforms of rod structure constructed in the 21st century ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/