Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47525)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21791)
    Materiały konferencyjne (22606)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czaja, Kornelia; Kujawski, Jacek; Śliwa, Paweł; Kurczab, Rafał; Kujawski, Radosław; Stodolna, Anna; Myślińska, Agnieszka ; Bernard, Marek K.

Theoretical investigations on interactions of arylsulphonyl indazole derivatives as potential ligands of VEGFR2 kinase

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 21, Iss. 13
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1-24
Liczba stron 24
Oznaczenia ref./art. 4793
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 21-24
Bibliografia (liczba pozycji) 60
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1422-0067
Uwagi Section: Molecular Pharmacology
Art. zawiera Supplementary Material
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms21134793
Opis bibliograficzny
Theoretical investigations on interactions of arylsulphonyl indazole derivatives as potential ligands of VEGFR2 kinase / Kornelia Czaja, Jacek Kujawski, Paweł Śliwa, Rafał Kurczab, Radosław Kujawski, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe azoles, kinases, VEGFR2 kinase, DFT calculations, semi-empirical calculations, docking, PIEDA analysis, molecular dynamics, hydrogen bond
Abstrakt
Vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR2) is a key receptor in the angiogenesis process. The VEGFR2 expression is upregulated in many cancers so this receptor is an important target for anticancer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP The calculations were carried out using resources provided by the Wrocław Center for Networking andSupercomputing (WCSS grant no. 327/2014)
Grant for the young scientists (PoznanUniversity of Medical Sciences, Grant No. 502-14-33084170-67213/2018 for Kornelia Czaja)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/