Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Koziol, P.; Pilecki, R.

Semi-analytical modelling of multilayer continuous systems nonlinear dynamics

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Semi-analityczne modelowanie nieliniowej dynamiki wielowarstwowych układów ciągłych
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 2
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 165-178
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 175-176
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2020.131803
Opis bibliograficzny
Semi-analytical modelling of multilayer continuous systems nonlinear dynamics / P. Koziol, R. Pilecki // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 66, Iss. 2, s. 165-178 : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe semi-analytical methods, multilayer structures, nonlinear properties, dynamic response, double-beam system, railway modelling

metody semi-analityczne, struktury wielowarstwowe, właściwości nieliniowe, odpowiedź dynamiczna,układ belki podwójnej, modelowanie drogi kolejowej
Abstrakt
Problems concerning structures dynamics are being one of most important subjects in recent investigations associated with railways constructions. The need of modelling of such structures and their behaviour ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/