Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urbański, A.; Richter, M.

Stability analysis of drilling rigs moving on a weak subsoil. Selected case studies

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza stateczności wiertnic poruszających się po podłożu słabonośnym. Studium wybranych przypadków
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 2
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 303-319
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 316
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.24425/ace.2020.131811
Opis bibliograficzny
Stability analysis of drilling rigs moving on a weak subsoil. Selected case studies / A. Urbański, M. Richter // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 66, Iss. 2, s. 303-319 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe working platforms, subsoil-machine interaction, piling rig machine, bearing capacity, geotechnical engineering, finite element modeling

platformy robocze, interakcja podłoże gruntowe - maszyna, palownica, nośność podłoża, inżynieria geotechniczna, modelowanie metodą elementów skończonych
Abstrakt
This article presents results of the numerical analysis of the interaction between heavy caterpillar tracks system and subsoil. The main goal of the article is to present an algorithm to design working ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/